Suggestie of Klacht?


Ook wij zijn mensen en wij maken fouten! U kunt ons helpen daar van te leren. Dus mocht u suggesties of klachten hebben over onze benadering, praktijkvoering of behandeling, schroom dan niet en maak het ons kenbaar. Wij streven ernaar iedere klacht of suggestie in een persoonlijk gesprek met u te bespreken en zo mogelijk op te lossen. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat uw klacht niet naar uw genoegen is afgehandeld, dan kunt u ten alle tijden een officiële klacht indienen bij onze aangesloten organisatie, inlichtingen bij ons.